Z časů minulých zpět do současnosti

http://www.prodejklimatizace.cz/Klimatizace-Panasonic-Kit-UE12-RKE-d204.htm

Vraťme se zpátky do 21. století. Dnes již problém s klimatizováním bytu neřešíme pasivním větráním bytu, ale máme zařízení, která nám tento problém řeším efektivněji. Dnes již tyto zařízení tvoří složité technologické celky, navržené přímo na požadavky zákazníka, či provozovatele domu.

První kroky vedou k projektantovi

Tak už jsme si pověděli pár slov o historii a něco málo jsme zabrousili do současnosti. Řekněme, že jsme se rozhodli v našem domečku udělat něco proto, aby tam bylo příjemněji. S klimatizací do bytů se můžeme setkat v nynější době už poměrně často. Naše první kroky povedou v projektantovi vzduchotechnického zařízení. Tento člověk nám na základě námi poskytnutých informací, vytvoří projekt vzduchotechniky. Jistě se nás tento člověk zeptá na vlastnosti našeho obydlí. Bude ho třeba zajímat rozloha, materiál, ze kterého jsou postaveny zdi, počet a velikost oken. Proč tolik informací? Odpověď je prostá, abychom dosáhli dokonalého projektu.