Rádi byste, aby bylo o vašeho zesnulého dobře postaráno?

Pak neváhejte oslovit pohÅ™ební služby Neudert. Je to opravdu profesionální pohÅ™ební služba se vším vÅ¡udy. Poskytnou Vám veÅ¡keré informace o smuteÄním rozlouÄení, zpopelnÄ›ní, pohÅ™bu do zemÄ›, církevním pohÅ™bu, rozptylu, vsypu a uložení urny zesnulého. Co vÅ¡e je potÅ™ebné k odhlášení? Musí se odhlásit zdravotní pojiÅ¡tÄ›ní a důchod. VÅ¡e potÅ™ebné Vám rádi poradí a vyřídí za Vás. Jako je smuteÄní oznámení, kvÄ›tiny, vÄ›nce, hudba, Å™eÄníka popřípadÄ› knÄ›ze, fotografa a úmrtní list-matrika.

Víte, co je úplně tou prvotní věcí při úmrtí blízké osoby?

Pokud se úmrtí pÅ™ihodilo doma, vždy je zapotÅ™ebí pÅ™ivolat nejdříve lékaÅ™e. Dále pÅ™ivolat pohÅ™ební službu na odvoz zemÅ™elého. A v nejbližší dobÄ›, nejlépe druhý den si vybrat a navÅ¡tívit pohÅ™ební službu, kde sjednáte pohÅ™eb. DoporuÄil Vám nÄ›kdo s příbuzných nebo známých solidní pohÅ™ební službyod jiné spoleÄnosti než odvezla VaÅ¡eho zesnulého? To není žádný problém. Můžete si sami vybrat, kde se Vám o VaÅ¡eho zesnulého postarají a pÅ™ipraví mu pohÅ™eb dle VaÅ¡ich požadavků a přání.