Mnoho z uživatelů se do dneÅ¡ní doby nevyzná v mnohém pojmenování natož v dalších parametrech, které jsou spojeny s nákupem a umístÄ›ním svÄ›telného zdroje. Když pÅ™iÅ¡el Äas a Evropská Unie zakázala prodej klasických žárovek se žhavým vláknem, tak se na trhu postupnÄ› objevovaly úsporné žárovky. Pravdou je to, že se jedná o nepÅ™esné a nesprávné oznaÄení. SprávnÄ› se nazývají kompaktní zářivky. Je to trochu matoucí, protože pod slovním výrazem si mnoho z nás pÅ™edstaví klasicky rovnou zářivku, která byla prakticky souÄástí jak domácností, tak obchodů a pracovních ploch, vÄetnÄ› kancelářských prostorů.
malá zářivka
Oni sice mají trochu jiný tvar, tak pÄ›knÄ› spirálovitý, ale v podstatÄ› pracují na stejném principu jako lineární zdroj. V první Å™adÄ› byly navrženy tak, aby plnÄ› nahradily klasickou žárovku a pÅ™inesly zároveň nÄ›jakou úsporu energie. V podstatÄ› je můžeme vidÄ›t na trhu v různých podobách o vÄ›tším nebo menším průmÄ›ru. Díky tomu, že jsou náhradou, tak není tÅ™eba mÄ›nit svítidlo, do kterého se budou montovat, jen si musíme dát velký pozor pÅ™i nákupu na rozmÄ›ry patice. NejÄastÄ›ji se setkáme s typem E27 a E14, obÄ› se klasicky zaÅ¡roubují do žárovkových objímek.
oranžová žárovka

Jak vybrat správný zdroj světla

Pokud se zaměříme na koupi kompaktní zářivky, tak pÅ™edevším bude rozhodující to, kam chceme svÄ›tlo umístit a podle toho vybrat správný svÄ›telný tok. Na kvalitních výrobcích je vždy uvedeno vÅ¡echno potÅ™ebné, co je v podstatÄ› rozhodující pÅ™i koupi. Pokud jsme například byli zvyklí na 60 W klasicky vláknovou žárovku, tak bychom se mÄ›li zaměřit na 11 W oznaÄení. Tento údaj už nám vykazuje úsporu energie. Důležitá je barva a index barevného podání svÄ›tla, což je také novinkou.

Starší typy dostaly nový kabátek

VÅ¡echno se zdokonaluje a ani tento výrobek není výjimkou. Prvotní typy mÄ›ly v sobÄ› tak zvaný indukÄní pÅ™edÅ™adník, to mÄ›lo za následek blikající svÄ›tlo a také plného výkonu pak dosahovaly až po urÄité dobÄ› Äekání. Dnes je to o trochu lepší, modely jsou vybaveny elektronickým pÅ™edÅ™adníkem, to znamená, že jakmile se rozsvítí, tak neblikají a ihned od poÄátku vydávají více svÄ›tla. Nic ménÄ› i ony se do plného výkonu dostanou až po malé chvíli. Na druhou stranu jim nevadí Äasté zapínání a vypínání.