Jak je to s tepelným zářením

O klasické žárovce s wolframovým vláknem je známo, že je to docela výkonný tepelný zářiÄ, a že vÄ›tÅ¡inu energie, kterou pÅ™ijímá z rozvodné sítÄ›, využívá pro zahřátí vlákna a od nÄ›ho i sklenÄ›né baňky. Rozžhavená sklenÄ›ná kupole žárovek byla také v minulosti Äastým zdrojem požárů v sýpkách a senících, ve skladech chemikálií a také v nÄ›kterých domácnostech Äi rekreaÄních chatách. Pouhý zlomek elektÅ™iny vyzářilo vlákno ve formÄ› viditelného svÄ›telného spektra, je ovÅ¡em pravdou, a to nelze popřít, že teplý odstín svÄ›tla spolu s maximálním indexem podání barev (osvÄ›tlené pÅ™edmÄ›ty vypadaly tak, jako ve skuteÄnosti) byl obrovským benefitem, který využívalo nÄ›kolik generací od konce 19. století až do souÄasnosti.ÄtyÅ™i rozsvícené žárovky.jpg
S LED žárovkami je to docela jinak – neobsahují žádné vlákno a uvnitÅ™ baňky není vakuum. SvÄ›telnou energii vydávají polovodiÄové diody, které vÄ›tÅ¡inu elektÅ™iny pÅ™emÄ›ní na svÄ›tlo. Teplo vzniká pÅ™evážnÄ› v napájecím zdroji, což je transformátor napÄ›tí 230 V z rozvodné sítÄ›, a teplo tu vzniká průchodem elektrického proudu vinutím cívky. Ve srovnání se sklenÄ›nou žárovkou je ovÅ¡em tepelná zátěž mnohem nižší.
U velmi výkonných LED reflektorů, které nahrazují halogenové žárovky s vysokým příkonem, je vÅ¡ak nutné zajistit odvod tepla chladiÄem, nejÄastÄ›ji to bývá samotné tÄ›leso reflektoru vyrobené ze slitiny hliníku.rozsvícený lustr.jpg

V domácnostech jsou LED žárovky vítanou změnou

Žárovky s vláknem nebyly příliÅ¡ ekonomické a jejich spotÅ™eba proudu byla obrovská. PÅ™i souÄasných cenách za spotÅ™ebovanou kilowatthodinu pak taková domácnost, kde svítí dennÄ› nÄ›kolik žárovek souÄasnÄ› (například 6 žárovek ve stropním lustru o příkonu 60 W) zbyteÄnÄ› platí za dodávku energie, i když by to Å¡lo vyÅ™eÅ¡it jinak, a docela elegantnÄ›. StaÄí jen vyÅ¡roubovat staré žárovky z objímek a nahradit je stejným typem LED žárovky.
Výhodou je také možnost osadit takový lustr barvou svÄ›tla podle přání – může být teplá nebo studená, Äi neutrální, podle toho, v jaké místnosti a k jakým úÄelům si potÅ™ebujeme posvítit – pro práci studené odstíny, pro odpoÄinek teplé.