To vÅ¡ak není pravda u případů, jako jsou zásuvky a vypínaÄe. Jelikož se jedná o zařízení, která jsou pod proudem, je dobré uÄinit v případÄ› jejich poruchy nÄ›která bezpeÄnostní opatÅ™ení. Která to jsou?

ZaÄnÄ›me nejprve u vypínaÄů. U tÄ›ch je to menší problém, neboÅ¥ bývají velmi dobÅ™e izolovány. Pozor bychom si mÄ›li dát hlavnÄ› v tom případÄ›, že je poÅ¡kozen Äi odpadlý kryt a kontakty jsou obnaženy. I když to totiž vypadá, že jsou stále dobÅ™e izolovány, nedejte se mýlit. Může v nich být malá trhlinka, okem téměř nepostÅ™ehnutelná. I ta vÅ¡ak staÄí k tomu, aby vám pÅ™es ní do tÄ›la v případÄ›, že se jí dotknete, proÅ¡el elektrický proud.
různé typy zásuvek
Co tedy udělat? V první řadě je nutné odpojit přístroj od zdroje elektrického proudu, pokud je to jen trochu možné. Tím zabráníte tomu, abyste dostali elektrický šok v případě, že neopatrně sáhnete například na obnažený drát.

Pokud vÅ¡ak není možné stroj od elektÅ™iny jednoduÅ¡e odpojit, radÄ›ji zavolejte odborníka. Je to mnohem lepší, než zbyteÄnÄ› riskovat zranÄ›ní Äi dokonce smrt v případÄ›, že máte například slabší srdce.

Dobré je také pokud možno lokalizovat zdroj poruchy, zda je přímo v samotném vypínaÄi, nebo zda je problém jinde v přístroji. To je důležité, neboÅ¥ je nutné vÄ›dÄ›t, kterou Äást bude potÅ™eba vymÄ›nit. V každém případÄ› pak danou vÄ›c odneste do kvalifikovaného servisu, zvlášť pokud je jeÅ¡tÄ› v záruce.

Elektrické zásuvky jsou ponÄ›kud jiný případ. Zde se mÄ›jte na pozoru pÅ™edevším ve chvíli, kdy z ní létají jiskry, a je slyÅ¡itelné srÅ¡ení. Snad není tÅ™eba dodávat, že takováto situace je velmi nebezpeÄná. Co tedy dÄ›lat?
průhledná elektrická zásuvka
V první Å™adÄ› zamezte vstup do místnosti ostatním Älenům rodiny, pÅ™edevším dÄ›tem a domácím mazlíÄkům. Ti by se totiž mohli stát velmi snadno obÄ›tí velmi vážné nehody, která by mohla být i smrtelná.

Dále se pokuste ji odříznout od dalších dodávek elektÅ™iny, například tím, že vypnete pro tu Äást domu Äi bytu pojistky. Pokud je tam zastrÄen nÄ›jaký přístroj, neodpojujte jej, a to ani ve chvíli, kdy jste dodávku proudu pÅ™eruÅ¡ili. NáslednÄ› zavolejte kvalifikovaného elektrikáře. RozhodnÄ› se nepokouÅ¡ejte to vyÅ™eÅ¡it sami.

Jak je vidět, je vždy lepší hledat kvalifikovanou pomoc. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o nic jednoduchého a v sázce že může být i život. A věřte, že riskovat jej kvůli opravě nějakého zařízení za to rozhodně nestojí.