Dostatek svÄ›tla je pro správný růst rostlin prostÄ› nezbytný. Když je ho málo, musíme jim posvítit. Zářivky díky svým vhodným vlastnostem, pÅ™edevším velké úspornosti, také v tomto „oboru“ postupnÄ› vytlaÄily klasické žárovky. Ale jakou zářivku použít na svícení pro naÅ¡e malé sazeniÄky? A která nejlépe posvítí rostlinkám, které už trochu vyrostly? Kdy použít lineární zářivku? Kdy je vhodnÄ›jší instalovat tÅ™eba vysokotlakou rtuÅ¥ovou výbojku? Nebo jinou zářivku? A v jaké barvÄ›? Podobných otázek nás napadá hodnÄ› a výbÄ›r v obchodech je velký. NÄ›kdy se v tom můžeme pÅ™i nakupování trochu „ztrácet“!
sazenice rajÄete

Sazenicím a těm nižším
Pro rostlinky, které potÅ™ebují zakoÅ™enit, je doporuÄováno svÄ›tlo Äervené. Trochu pozdÄ›ji, v rané fázi růstu, jim svítíme svÄ›tlem studeným modrobílým. Ideální jsou k tomu zářivky lineární. Mezi pÄ›stiteli jsou velmi oblíbené. Mají menší výkon, hodí se pro bylinky (například petrželku, pažitku nebo bazalku) a pro pÅ™edpÄ›stování sazenic. Zkrátka pro rostliny, které jsou nižší.

Pro středně vzrostlé
Rostlinám menšího a středního vzrůstu nejlépe posvítí kompaktní zářivky, jedná se o tzv. úsporné lampy. Mají podobné vlastnosti jako zářivky lineární, ale jejich výkon je vyšší. Výrobci je nabízí ve více variantách. Vyrábí je „na míru“ podle toho, v jaké fázi růstu naše rostliny právě jsou. Můžeme si pro ně koupit úsporné lampy s růstovým spektrem, květovým spektrem i lampy duální, které jsou univerzální. Jsou vhodné tam, kde potřebujeme ušetřit místo. Protože vydávají méně tepla, je možné je umístit blíž k rostlinám. A získat tak více prostoru.
zářivky nad sazenicemi paprik
Pro světlomilné
Rostlinám, které potÅ™ebují svÄ›tla nejvíce, posvítíme nejlépe pomocí vysokotlakých výbojek. Je to typ zářivek, jejichž výkon je nejvyšší. Až 1000 W. Ale pozor! Produkují také hodnÄ› tepla. Musíme je proto instalovat výš nad vrcholky rostlin. Také je důležité myslet na zajiÅ¡tÄ›ní dostateÄného vÄ›trání. K růstové fázi jsou nejvhodnÄ›jší výbojky halogenidové. Pro plodící rostliny (například rajÄata a papriky) doporuÄují odborníci výbojky produkující víc modrého svÄ›tla. To dobÅ™e splňují například výbojky sodíkové.