JeÅ¡tÄ› pÅ™ed pár mÄ›síci jsme si nejspíš vÅ¡ichni mysleli, že už nikdy nebudeme moci normálnÄ› cestovat, jak jsme byli v uplynulých letech zvyklí. NauÄili jsme se být natolik samostatní a bez limitů, že je potom velice pÅ™ekvapující náhle zjistit, že není možné vyjet nikam jinam, než na pár míst v rámci naší zemÄ›.

letištní hala

Situace se pÅ™irozenÄ› vrací do normálu, pomalu ale jistÄ›. A proto, nebo spíše i pÅ™esto, pÅ™icházíme s nÄ›kolika tipy ohlednÄ› toho, jak se bud nadále vyvíjet a na co je dobré si dát pozor. Na jednu stranu je urÄitÄ› Å¡lechetné a nanejvýš zodpovÄ›dné držet se v okolí domova pro letoÅ¡ní rok zavrhnout vÅ¡echny vÄ›tší výpravy do ciziny, pÅ™edevším do exotických zemí, nebo jižních krajin, které byly pandemií nejvíce postižené. Na druhou stranu, je vÅ¡ak možná právÄ› teÄ ta ideální doba, trochu se osmÄ›lit a vydat se opÄ›t do míst, která nám nejsou úplnÄ› blízká, kde můžeme nÄ›co hezkého zažít, podpoÅ™it tamní ekonomiku a turistický ruch a zároveň si je tak trochu vychutnat v dobách, kdy nebudou pÅ™eplnÄ›na turisty z jiných zemí.

cestovatelské potřeby

Kam bychom se teda mohli vypravit ve zbytku letoÅ¡ního roku? JednoznaÄnÄ› doporuÄujeme se i nyní primárnÄ› držet v rámci Evropy. Pro bezpeÄí naÅ¡e, ale i naÅ¡ich blízkých a okolních lidí, je důležité vyhnout se extrémům. A kýžený pocit z cestování budeme mít tak jako tak. PrávÄ› nyní navíc můžeme sehnat v rámci Evropy ty nejlevnÄ›jší letenky levneletenky.cz. Pokud jste zvÄ›daví na konkrétní tipy, ideální variantou bude pro tuto chvíli nejspíš držet se v přírodÄ›. MÄ›sta jsou nádherná bez turistů, avÅ¡ak kontaktu s lidmi se v nich nikdy nevyhneme. Pokud i tento fakt chceme riskovat, pak si alespoň musíme peÄlivÄ› rozmyslet, kde se ubytujeme a jak bude vypadat například volba restaurací nebo jiných podniků, do kterých zavítáme.

Na co si urÄitÄ› dát pozor? PÅ™estože se problematika cestování pomalu uvolňuje, je dobré se s niÄím neukvapit a dbát pÅ™edevším na vÅ¡echna bezpeÄnostní opatÅ™ení. Než tedy nÄ›kam pojedete, dobÅ™e si prostudujte veÅ¡kerá ustanovení, rozdíly v oblasti přístupu ke koronaviru v té dané oblasti, povinnost noÅ¡ení rouÅ¡ek v tÄ›ch kterých institucích nebo prostorách a případnÄ› i povinnost karantény po návratu z té které oblasti. Je vždy lepší být pÅ™ipraven na nejhorší, ale zároveň doufat v nejlepší!