Výměna
Pokud pÅ™estala žárovka svítit, tak už není žádná možnost ji zachránit, a proto je ideální doba ji vymÄ›nit za novou. PÅ™edepsaný typ se nachází v manuálu vozidla. V nÄ›m se také doÄtete pÅ™edepsaný typ produktu, jenž je dobré zakoupit. Také je zde popsána kompletní výmÄ›na, což je pro nás také klíÄové. Nesmíme zapomenout také na základní rozdÄ›lení. Prvním typem jsou dvouvláknové výrobky, jenž se oznaÄují H4. Ty se používají nejvíce u starších vozů a mají jednodušší princip. OvÅ¡em nás dnes bude zajímat H7. Ty už jsou ve vÄ›tÅ¡inÄ› moderních automobilů a používají se pro více úÄelů. Dalšími používanými zařízeními jsou xenony Äi LED technologie. Xenony se mÄ›ní nejlépe v servisu, protože mají uvnitÅ™ vysoký tlak a pÅ™i pádu Äi mechanickým poÅ¡kozením může dojít k poÅ¡kození majetku nebo zdraví. Pokud máte nové auto, tak je vÄ›tÅ¡inou výhodnÄ›jší zakoupit celou sadu, kterou poté staÄí podle potÅ™eby doplňovat. zadní automobilové svÄ›tlo
Čím se řídit?
Pokud jste nÄ›kdy tuto souÄástku pozorovali, tak na spodní stranÄ› je speciální závit Äi tvarování. To znamená, že žárovka musí být kompatibilní se svÄ›tlometem. Uchycení je spousta, takže je dobré si opsat pÅ™esný typ starého výrobku a podle toho nakupovat. Také musí mít omezený příkon, jenž je u nás stanoven na hodnotu 55 W. S tím souvisí i oslňování protijedoucích vozidel, a proto je omezen i svÄ›telný tok. pÅ™ední svÄ›tlometOvÅ¡em nevolte zbyteÄnÄ› slabý produkt, protože potom pocítíte zejména v noci Å¡patnou viditelnost. HlavnÄ› si dávejte pozor, od koho nakupujete, protože u hodnÄ› výrobců je odliÅ¡ná životnost. A proto doporuÄuji zakoupit H7 žárovku od Lightpark. Prodávají kvalitní zboží od osvÄ›dÄená firmy Osram. Ta se pyÅ¡ní skvÄ›lými výsledky, a pÅ™edevším zákaznickou spokojeností. VÅ¡echno zboží je homologováno, takže máte jistotu o původu. Dosahují sluÅ¡ných ekonomických výsledků, což dobíjecímu systému ve vaÅ¡em autu výraznÄ› prospÄ›je.